В този подкаст си говорим за дизайн, фрийланс, арт и всичко друго от нашия живот, и от живота на нашите гости. Ние сме фрийланс дизайнери / илюстратори / художници, но темите определено не спират до там.

Партньори и приятели:

   

51/ Адв. Красимира Кадиева – За авторското право, запазените марки и договори за дизайнери.

Подкрепете ни в 

На гости ни е адвокат Красимира Кадиева. Не защото сме загазили, а защото в този епизод си говорим за малко по-непозната материя. Ще чуете термини като интелектуална собственост, авторско право, запазени марки (и не само как да ги дизайнваме) и други правни концепции. Звучи много сериозно, но Краси освен добър специалист е добра и в смилането на подобна информация в по-достъпен вид за дизайнери като нас. Има интересни съвети и неща над които ако никога не сте се замисляли – могат да са ви интересни и полезни.

Малко повече за Красимира

Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Адвокат Красимира Кадиева има почти тринадесетгодишен практически опит във воденето на преговори, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в областта на интелектуалната собственост, защитата на лични данни, интернет правото и електронната търговия, както и търговското право.

Автор е на десетки статии, които предоставят практически съвети, а също така и коментират най-актуалните изменения в законодателството в тези области. За подобряване на професионалната си квалификация адвокат Кадиева постоянно посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари.

www.kadievaip.com